Kiến thức công nghệ thông tin hay dành cho bạn

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Arch linux

hướng dẫn cài đặt arch linux, cách cài đặt arch linux, hướng dẫn cài đặt arch

Đọc tiếp

Tor Browser Trình duyệt web vượt tường lửa

download Tor Browser, tải vượt tường lửa với trình duyệt tor browser, tải về trình duyệt Tor

Đọc tiếp

cách để cải thiện tốc độ internet trong thời gian đứt cáp.

cải thiện tốc độ internet trong thời gian đứt cáp, truy cập internet trong thời gian đứt cáp.

Đọc tiếp

Cài đặt hình nền thay đổi theo thời gian trên Ubuntu

hình nền thay đổi theo thời gian trên ubuntu, hướng dẫn cài đặt màn hình nền thay đổi theo thời gian Ubuntu

Đọc tiếp

Code Blocks IDE tốt để lập trình C/C++

Code Blocks download code blocks mới nhất, code blog cho hệ điều hành linux, windows, hướng dẫn sử dụng code blocks.

Đọc tiếp

Tùy chỉnh Terminal trên Ubuntu

Tùy chỉnh terminal trên hệ điều hành Ubuntu, cách thay đổi hình nền màu nền trên hệ điều Hành Ubuntu.

Đọc tiếp


Ứng dụng facebook đang HOT

Những câu danh ngôn hay
Cái đẹp thì cao hơn cái cao cả, bởi vì cái đẹp thì bền bỉ và làm cho ta khao khát mãi, trong khi cái cao cả thì tương đối, tạm thời và dữ dội.
The beautiful is superior to the sublime because it lasts and does not satiate, while the sublime is relative, temporary and violent.
Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một người chịu đựng những gì mình có thể.
Pain is as diverse as man. One suffers as one can.
Đạo đức ở tất cả mọi quốc gia là sản phẩm của pháp luật và chính quyền; chúng không phải Châu Phi, Châu Mỹ hay Châu Âu: chúng tốt hoặc xấu
.Morals are in all countries the result of legislation and government; they are not African or Asian or European: they are good or bad.
Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh
.Count not him among your friends who will retail your privacies to the world.
Một người chỉ thực sự có đạo đức khi anh ta phục tùng sự thôi thúc muốn giúp tất cả mọi sinh mệnh anh ta có thể giúp được và lùi lại không làm tổn thương tới bất cứ sinh linh nào.
A man is truly ethical only when he obeys the compulsion to help all life which he is able to assist, and shrinks from injuring anything that lives.